สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม ปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร ณ วัดนิโรธพิมพาราม ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา