สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อุดรธานี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร 0 4221 1040 ต่อ 1735

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพลเมือง

เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป Upskill & Reskill ทักษะทางด้านดิจิทัล "หลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพลเมืองในยุค Next Normal"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์)

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 23 ก.ค. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภค

DIGITAL LITERACY : การเข้าใจดิจิทัล

เชิญร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเข้าใจดิจิทัล

Big Cleaning Day

วันที่ 5 กค 64 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษารับซิมทรูได้ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาใกล้บ้าน

เพียงแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรนักศึกษา เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี

สำนักวิทบริการฯ รวมใจใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทย