อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ศูนย์ภาษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องเรียนอาคาร 17


1


2

 

3